.

Hrastov parket

Hrastov parket

Ujednačena boja, radijalni rez.


Hrastov parket

Pretežno ujednačena boja, vidljiva struktura godova, tangencijalni rez.


Hrastov parket

Neujednačena boja sa učešćem bjelike i sitnih zdravih čvorova, gruba struktura.


Hrastov parket

Ne podleže standardu.


Odlikuju ga izuzetno prirodno svojstvo i ujednacena boja. Pouzdan je po mehaničkim i estetskim karakteristikama i zato se ne može pogrešiti ako se odluči za njega. Suvoća našeg parketa je od 8-10% vlage u odnosu na apsolutno suvo drvo. BA-KO parket se proizvodi na Shederovoj liniji, čime garantujemo kvalitet obrade i geometriju parketa, proizvodi se:


* u dužinama od 250-500mm
* u širinama 42 i 62mm
* po narudžbi širine od 80-120mm
i maksimalne dužine 1200mm
* debljina 21mm

Jasenov parket

Jasenov parket

Ujednačena boja, radijalni rez.


Jasenov parket

Svetla boja drveta uz vidljivu strukturu godova.


Jasenov parket

Svetla boja uz učešće sitnih zdravih čvorova sa probijajućim kernom.


Jasenov parket ima izvanredne tehničke karakteristike, odlikuje ga svetla bela boja koja je podložna dodatnoj obradi (bajcovanju) u različite tonove. Suvoća našeg parketa je od 8-10% vlage u odnosu na apsolutno suvo drvo. BA-KO parket se proizvodi na Shederovoj liniji, čime garantujemo kvalitet obrade i geometriju parketa, proizvodi se:


* u dužinama od 250-500mm
* u širinama 42 i 62mm
* po narudžbi širine od 80-120mm
i maksimalne dužine 1200mm
* debljina 21mm

Lajsne

Klasična parket lajsna

Klasična parket lajsna izrađuje se od kvalitetnog hrastovog i jasenovog drveta (područje Spačvanskih šuma).


U serijskoj proizvodnji izrađuje se u dimenziji 18x35mm.

Sokla sa viner lajsnom

Sokla sa viner lajsnom

Svetla boja drveta uz vidljivu strukturu godova.

Sokla sa viner lajsnom

Svetla boja uz učešće sitnih zdravih čvorova sa probijajućim kernom.

Sokla sa viner lajsnom

Svetla boja uz učešće sitnih zdravih čvorova sa probijajućim kernom.

Sokla sa viner lajsnom

Svetla boja uz učešće sitnih zdravih čvorova sa probijajućim kernom.

Sokla sa viner lajsnom

Svetla boja uz učešće sitnih zdravih čvorova sa probijajućim kernom.

Sokla sa viner lajsnom

Svetla boja uz učešće sitnih zdravih čvorova sa probijajućim kernom.

Sokla sa viner lajsnom izradjuje se od kvalitetnog hrastovog i jasenovog drveta (područje Spačvanskih šuma).


U serijskoj proizvodnji izrađuje se u dimenzijama:


Sokla: 60x10mm, 70x10mm i 80x10mm

Viner lajsna: 15x10mm i 12x10mm


Po zahtevu kupca sokle izrađujemo u željenim dimenzijama i profilima.

Pragovi i gazišta

Prag

Ujednačena boja, radijalni rez.

Pragovi se izrađuju od kvalitetnog hrastovog i jasenovog drveta (područje Spačvanskih šuma).


Izrađuju se u dimenzijama po zahtevu kupca.

Gazište

Ujednačena boja, radijalni rez.

Gazište

Ujednačena boja, radijalni rez.

Gazište

Ujednačena boja, radijalni rez.

Gazišta se izrađuju od kvalitetnog hrastovog i jasenovog drveta (područje Spačvanskih šuma).


Izrađuju se u dimenzijama po zahtevu kupca.

Bordure

Gazište

Ujednačena boja, radijalni rez.

Gazište

Ujednačena boja, radijalni rez.

Bordure se izrađuju od kvalitetnog hrastovog i jasenovog drveta (područje Spačvanskih šuma).


Izrađuju se u dimenzijama po zahtevu kupca.