Pod uglom od 45°

"Cigla" šablon

"Merdevina" šablon

* Velika pažnja mora se posvetiti ugradnji parketa. Pre svega mislimo na vlažnost košuljice, koja ne sme preći 3%. Zančajano je bitna i količina nanetog lepka, naročito lepka na vodenoj bazi. Košuljicu premazivati prajmerom, a ne razređenim lepkom.

*Ugradnja parketa je moguća jedino na podloge koje su stabilne, bez prašine, ulegnuća, pukotina i bilo kakvih drugih oštećenja. Prihvatljiva odstupanja u nivou podloge kreću se u intervalu +/-3mm na 1m kvadratni. Svako odstupanje izvan navedenog intervala zavteva prethodnu pripremu podloge.

*Parket treba raspakovati najmanje 24 časa pre ugradnje i skladištiti ga u prostoru gde će se postavljati.

*Drveni podovi bubre. Zbog toga se mora ostaviti razmak izmedju poda i zida od 10-20mm zavisno od vrste parketa i veličine prostorije.

*Parket duži od 400mm traba lepiti dvokomponentnim lepkom.

*Ne prekrivati postavljeni parket najlonom. Velika je prednost kada se postavljeni parket ostavi da odstoji desetak dana bez hoblovanja i lakiranja, da bi drvo "odradilo", odnosno da se prilagodi uslovima trajnog korišćenja.

*Postavljeni parket brusi se brusnim papirom, velike, srednje i fine krupnoće zrnaca. A lakira se u tri premaza.

*Parket ne trpi previše vode. Održavanje parketa podrazumeva brisanje vlažnom, nikako mokrom krpom. Svako izlivanje vode na parket može izazvati trajne deformacije i oštećenja.

* Održavanje parketnog poda zahteva uvažavanje zdrave klime prostora (oko 20-22 stepena Celzijusovih i 50-60% relativne vlage vazduha).

*Preporučujemo Vam da na noge pokretnog nameštaja (stolice, stolove, fotelje i sl.) postavite zaštitne filcane podloške, kako bi se izbeglo nepotrebno grebanje i oštećivanje parketa. Takođe, nikada po parketu nemojte gurati teške komade nameštaja, ili neke druge predmete jer po pravilu, to izaziva ošećenja izlakirane površine parketa.